Het onderzoek

Uiteraard willen we graag weten of de behandeling die wij hebben ontwikkeld, ook echt werkt. Om dat te doen hebben we de jongeren die het slaapprogramma via internet hebben gevolgd met de jongeren die het programma in groepsverband hebben gevolgd vergeleken. Deze twee groepen zijn weer vergelijken met een groep jongeren die op een wachtlijst stond. Uit het onderzoek bleek dat de deelnemers met SlimSlapen hun slaapproblemen effectief konden aanpakken, en dat beide groepen ongeveer dezelfde resultaten lieten zien.

Verder onderzoek
Omdat de effectiviteit van het programma is aangetoond willen we nu verder onderzoek doen, en het behandelprogramma beschikbaar maken voor alle jongeren met insomnia. De groepsbehandelingen zullen in Amsterdam plaatsvinden bij academisch behandelcentrum UvAMinds. Ook zullen er behandelingen worden georganiseerd via de Bascule, MCHaaglanden, Ziekenhuis Gelderse Vallei en MCSlotervaart.

Heb jij insomnia?
Heb je last van slaapproblemen en wil je weten waar je nu terecht kunt? Test hier of je mogelijk last hebt van insomnia en/of stuur het informatieformulier op. Voor een lijst met andere slaapcentra kun je terecht op de links-pagina van de site van de Nederlandse vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (www.nswo.nl/links)

Ben je ouder dan 19? Dan kun je niet aan het slaapprogramma van SlimSlapen meedoen. Kijk dan eens bij http://www.insomnie.nl